DE STAP naar gezonder

Branding

Klant

Coalitie Vitaal in Brainport

Dé positieve beweging in de BrainPort regio

DeStapNaarGezonder.nl is het regioplatform voor zelfhulp dat een gezondere leefstijl en leefomgeving (fysiek en sociaal) faciliteert en stimuleert. Dit merk vormt samen met bedrijven, inwoners en overheidsinstanties dé positieve beweging in de BrainPort regio rondom gezondheidsbevordering en preventie met als gezamenlijke missie:

3 extra gezonde levensjaren voor alle inwoners uit de regio en het verkleinen van de gezondheidsverschillen met 20%.

DeStapNaarGezonder.nl maakt goede initiatieven zichtbaar en verbindt deze met elkaar. Ook worden gezamenlijke stappen gezet zoals het organiseren van inspirerende bijeenkomsten, het ontwikkelen van een webpagina en het uit- werken van goede voorbeelden. Zo leert en inspireert men elkaar. Al die stap- pen samen vormen DE STAP naar gezonder.

Branding vraagstuk en doelen

Aan WAKKR is gevraagd om de bestaande identity door te ontwikkelen. Dit betekent vernieuwde kleuren, logo en beeldtaal!

Gezonder leven, stap voor stap

Iedereen wil fit en gezond zijn. Daar kun je zelf veel aan doen. Wij helpen je met jouw STAP naar gezonder.

De stap naar gezonder stijl

Aangescherpte structuur

Het door ontwikkelen van een identity is een uitgebreid proces dat verschillende aspecten van een merk omvat. Wakkr heeft zich voornamelijk gericht op de visuele identiteit en het verhaal van het merk. Het samenbrengen van kleuren en een opfrisser van het logo hebben nieuw leven geblazen in de visuele identiteit van DE STAP.

De stap naar gezonder abri campagne
De stap naar gezonder posters
De stap naar gezonder Led scherm

De stap van…

DE STAP naar gezonder is voor iedereen anders. Om dit te benadrukken focussen we op individuele verhalen. Voor de een is meer gaan sporten een STAP in de goede richting en voor de ander is dit het doorbreken van ongezonde eetgewoontes. Door verschillende verhalen uit te lichten hopen we zoveel mogelijk mensen aan te spreken en te inspireren ook die eerste STAP te zetten. Wat die STAP ook mag zijn.

Online communicatie

Online focussen we opnieuw op die persoonlijke verhalen maar ook op hoe mensen dit voor elkaar hebben gekregen. Namelijk door de tools die DE STAP naar gezonder aanreikt. DE STAP naar gezonder zet je zo!

Ga naar projectwebsite
De stap naar gezonder mobile
De stap naar gezonder socials

Niels geeft jouw WAKKR-waarde vorm en inhoud die raakt.