Support Safe Sport

Campagne

Klant

Gemeente Eindhoven

Samen gaan en staan voor een positief en veilig sportklimaat!

Laten we sport leuk houden. Voor individuele en teamsporters, coaches, toeschouwers, vrijwilligers en clubbestuurders. Grenzen verleggen? Hartstikke goed. Grenzen overschrijden? Dat is een no go! Support Safe Sport werkt namens 14 gemeenten in Zuidoost-Brabant aan een positief en veilig sportklimaat. Zodat iedereen zichzelf kan zijn en met plezier en respect kan werken aan mooie sportprestaties.

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Toch is dit niet altijd zo, of wordt dit niet zo ervaren. Soms krijgen sporters of sportclubs te maken met intimidatie, ongewenste intimiteiten, racisme of vinden er andere vervelende dingen plaats.

Communicatievraagstuk en doelen

Aan WAKKR de eer om, samen 14 gemeenten in Zuidoost Brabant, een overkoepelend communicatie concept te ontwikkelen dat naadloos aansluit bij de gezamenlijke missie. En het thema ‘veilig sporten’ op positieve en aansprekende wijze aankaart in de regio Zuid Oost Brabant. Werkbaar voor de korte én lange termijn.

Grenzen verleggen go!

Sport is jezelf, je team, je pupillen challengen en beter maken. Op positieve wijze werken aan je gezondheid, zelfvertrouwen, conditie of palmares. Samen onuitwisbare herrinneringen maken en vriendschappen voor het leven bouwen. Eindeloos endorfinie – het gelukshormoon – tanken door je fysieke en mentale grenzen keer op keer op te rekken. Om uiteindelijk als team, als mens én als sporter te groeien en stappen voorwaarts te maken. Yes, sport is leven. Sport is emotie. Sport is grenzen verkennen en verleggen. Sport laat jong en minder jong op veleer wijze winnen.

Grenzen overschrijden no go!

Helaas heeft de medaille, ook in de sport, twee kanten. Die van grenzen verleggen én die van grenzen overschrijden. Nog te vaak krijgt de drang naar succes de overhand, lopen machtsverhoudingen scheef of lopen emoties veel te hoog op. Vandaag de dag worden, bewust of onbewust nog veel te veel sporters gepest, gediscrimineerd, misbruikt of mentaal gekrenkt. Maar ook nog onvoldoende gehoord. Hetgeen moet stoppen. Laten we samen de handschoen oppakken. Laten we samen de strijd aangaan tegen ‘grensoverschrijdend gedrag’. Samen gaan en staan voor een veilig sportklimaat. Winst voor iedereen. Let’s support safe sport, together!

support safe sport stijl

Bewustwording creëren

Grenzen verleggen GO. Grenzen overschrijden NO GO. Support Safe Sport willen we de komende jaren uit laten groeien tot hét merk dat gaat en staat voor een sociaal veilig en positief sportklimaat. Dat begint natuurlijk allemaal met bewustwording. Helaas hebben ook sportverenigingen, sporters, coaches en begeleiders té vaak te maken met grensoverschrijdend gedrag. Op het vlak van discrimineren, pesten, seksuele intimidatie, fysiek en mentaal geweld worden nog te vaak grenzen overschrijden. Echter de eerste vraag is; waar ligt jouw grens? Wat de één aanmoedigen vindt, voelt de ander misschien als kleineren of intimideren. Wat de één ziet als grap, voelt de ander wellicht als pesten of discrimineren…

support safe sport abri campagne

Middelen naar sportclubs

Om sportclubs ook op de wagen te krijgen, en mee te strijden voor een veilig sportklimaat, hebben we een pakket samengesteld wat ze op de club kunnen gebruiken / verspreiden. Dit pakket bevat een aantal items waarmee ze zichtbaarheid kunnen genereren voor het onderwerp, binnen de club. Doel is bewustwording creeren bij de sporters. Zodat zij hun eigen grens kunnen bepalen en aangeven.

support safe sport middelen sportclubs
support safe sport vlaggen

Social campagne

De actualiteit leert ons dat er op het thema van ‘veilig sporten’ nog een hoop werk aan de spreekwoordelijke winkel is. Via de sociale kanalen gaan we zorgen voor rumoer rondom dit thema. Zo gaan we met elkaar de discussie aan over grensoverschrijdend gedrag. Want, een ding is duidelijk: hoewel we het met elkaar over heel veel onderwerpen eens zijn, blijkt er nog een groot grijs gebied te bestaan. Wanneer is iets grappig? Wanneer is iets pesten? Wanneer is iets discriminatie? Wanneer is iets gepassioneerd coachen of verbaal geweld? Op facebook, instagram en ander sociale kanalen gaan we in een eerste stap sturen op bewustwording. Waar liggen de grenzen? En wat is jóuw grens…want aan het einde van iedere dialoog is dat de belangrijkste conclusie: jij bepaalt wat je acceptabel vindt en wat grensoverschrijdend is…

support safe sport instagram
support safe sport socials

Online communicatie

Op de speciaal ontwikkelde website supportsafesport.nl vinden sporters, coaches, begeleiders alsook bestuursleden van sportverenigingen de broodnodige informatie én motivatie om hun grenzen te ontdekken en aan te geven. Want, de grenzen zijn niet altijd even duidelijk. Waar ligt jouw grens?

supportsafesport.nl
support safe sport mobile website
support safe sport website

Guido vertaalt het in een concept dat mens en merk wekt